Mayan proverbs
Proverb Resources
Proverbs from around the world


Norwegian Proverbs

Nynorsk (New Norwegian)
See below for Bokmål; see also Ord og Uttrykk (external)

ORDTAK

     Mann og viv er eitt liv.

     Det kjem vit med voksteren.

     Godt lag gjer kort dag.

     Dess høgare kall, dess høgare fall.

     Når ein bøyer retten, så brotnar han.

     Det vil alle ha øksa i bjørneskallen, men ingen vil halda i skaftet.

     Gammal kjærleik rustar ikkje.

     Det er ofte kvite blomar på svarte kvistar.

     Fattige vener skal ingen forsmå, dei hjelper så godt dei formå.

     D'er mange vener medan vel gjeng; d'er få når ein mest treng.

     Den som vil freden nyta, skal ikkje freden bryta.

     Ein skal ikkje gå imellom når to oksar stangast.

     Løynleg hat er verre enn ufred.

     Skaden er betre hindra enn lindra.

     Når lukka er best, skal ein vara seg mest.

     Tak lukka varleg, ho vender seg snarleg.

     Den som Vårherre vil spara, kan aldri forfara.

     Den same herre som væter, han tørkar og.

     Mannen spår, og Vårhere rår.

     Vi er Vårherre ein daude skuldige.

     I dag raud, i morgon daud.

     Det lyt ein gong fyrst vera.

     D'er ingen så lang han ei må tøya seg, og ingen så låg han ei må bøya seg.

     Små gryter har også øyro.

     Smådyra lever så lenge som dei store vil

     Det skal ikkje mykje til før det gjer vondt i auga, sa mannen; det låg eit havrekorn inni.

     No skal du sjå, sa sogningen; han datt ned av kyrkjetaket.

     Reinleiken er ein god ting, sa kjerringa; ho snudde skjorta si julaftan.

     Gjev vinden ville venda seg til eg skal heim att, sa kjerringa, ho rodde i motvind.

     Dei vaska han vel på baken (baktala han).

     I dag meg, i morgon deg.

     Drikk medan du lyster, tynna har ei syster.

     Han gler seg på tynt øl.

     Hadde rauva vori av glas, så hadde ho gått i knas (når ein dett og ikkje slær seg).

     Bend boge brest

     Kresen kone får sjeldan sur mjølk

     Mange mæler eitt, meiner anna.

     Raka medan du har rive.

     Etter søt klåe kjem sur svie.

     Tungt er å fylla tom tarm.

     Galne folk skal ein gå or vegen for.

     Gammal hest hittar vegen best.

     D'er leitt å ha lyst og ikkje lov.

     Gråten grev ingen opp att or grava.

     Han skal teia som har inkje å seia.

     Ein veit ikkje kvar nautet er, før det rautar.

     Mangt er sagt som kunne vera tagt.

     Ein gap kan spørja meir enn ti vise kan svara.

     Inkje svar er og eit svar.

     Store ord og utøvde vottar vil alltid krympa i hop.

     Er det gjort, blir det spurt; er det lite blir det stort.

     D'er betre å falla med æren enn stå med skam.

     Godt samvit gjer gladt andlit.

     Ein skal ikkje ta heile stigen i eitt steg.

     Når leiken er best, skal ein halda opp.

     D'er seint å snyta seg når nasen er av.

     Berre bok gjer ingen klok.

     Sterkt øl gjer store ord.

     Lån skal koma leande att.

From Rim, gåter, ordtøke. Ed. Olav Bø. 3rd ed. Oslo, Norway: Samlaget, 1977.

Cf. Search main Norwegian library catalog (external).

 

Bokmål

Alt vær er forbigående

Av skade blir man klok.

Bak skyen er himmelen alltid blå.

Bedre føre var enn etter snar.

Blind høne finner også korn.

Blod er tykkere en vann.

Borte bra hjemme best.

Brent barn skyr ilden.

Bruk speilet og ikke kikkerten når du leter etter feil

Bygg ikke ditt hus på sandgrunn.

Da vi var unge, så vi på venner som noe selvsagt.
Da vi ble eldre, vet vi hva det betyr å ha dem.

De dummeste bøndene får de største potetene.

De gamle er eldst

Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli.

Den som er med på leken, får smake steken.

Den som graver en grav for andre bør først ta måla av seg selv.

Den som ikke tar seg vann over hodet, ser bare toppen av isfjellet.

Den som ler sist, ler best.

Den som leter etter feil finner sjelden det vellykkede

Den som kommer først til mølla får først malt.

Den som sover synder ikke.

Den som sparer, han har.

Den som tier om det han vil gjøre, blir ikke hindret.

Den vet best hvor skoen trykker,den som har den på.

Der diktet er en fugl som lander, er aforismen en fugl som letter.

Dess flere kokker dess mer søl.

Det finnes en mengde problemer det er åpenbart feil å prøve å løse.

Det går alltid et tog.

Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe.

Det er bare så synd at de kloke er så fulle av tvil.

Det er bedre med en fugl i hånda enn ti på taket.

Det er bedre å drukne sine sorger, enn å lære dem og svømme.

Det er bedre å holde munn og la folk tro du er dum enn å åpne den og bevise det.

Det er i motbakke det går oppover.

Det er ingen skam å snu.

Det er ikke gull alt som glimrer.

Det er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker.

Det stilleste vann har den styggeste fisken.

Det største er ikke å aldri falle men å reise seg etter hvert fall

Du feiler ikke før du slutter å prøve.

Du gjør ikke nok hvis du ikke gjør minst en stor tabbe hvert år

Du skal ikke skue hunden på hårene.

En dråpe honning fanger flere fluer enn fem liter eddik

En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.

En forandring innebærer ofte flere forandringer

En god latter forlenger livet.

En hver fugl synger med sitt nebb.

En hver synes best om sine barn.

En hver er sin egen lykkes smed.

En må lære å krabbe før en kan gå.

En svale gjør ingen sommer.

Eplet faller ikke langt fra stammen.

Erfaring er uten sammenligning den verste læremester
- den gir deg prøven før du har lest pensum.

Et vennskap som ikke tåler at alt blir sagt, holder ikke i det avgjørende øyeblikk.

Etter den søte kløe kommer den sure svie.

Fattigmans trøst er å trøste seg sjøl.

Feiltrinn som man lærer noe av kan være verdifulle

Fløten stiger til topps - det samme gjør avskummet

Framtiden kommer av seg selv, men framskrittene må man gjøre selv

Frende er frende verst.

Gammel vane er vond å vende.

Godt gjort er bedre enn godt sagt.

Gjør det mulige istedenfor å snakke om det umulige

Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg.

Godt begynt er halvt fullendt

Gresset er alltid grønnere på den andre siden av gjerdet.

Gråt ikke over spilt melk.

Gå ikke over bekken etter vann.

Gå til mauren og bli vis.

Har du sagt A så får du si B.

Havet og elvene forakter ikke de små tilsigene, derfor dets storhet

Hvis du først skal gjøre noe så gjør det helt, ikke stykkvis og delt

Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?

I blandt kan det være viktig å forstå de ord som ikke nevnes

I krig og kjærlighet er allting tillat.

I mørket er alle katter grå.

Ingen er perfekt

Ingen regel uten unntak

Ingen røyk uten ild.

Ingen stor ide er noen gang født under et møte,
men mang en tåpelig ide er tatt av dage der.

Ingenting er så patetisk som en god taper.

Intet stimulerer en samtale mer enn uvitenhet

Jo flere kokker, jo mer søl.

Kast ikke barnet ut med badevannet.

Kast ikke sten når du sitter i glasshus.

Kjærlighet blir aldri umoderne

Kjærlighet er enøyd. Hatet blindt.

Kjærlighet gjør blind.

Kjært barn har mange navn

Klær skaper folk, men ikke mennesker

Kunnskap er å vite hvor lite man vet.

Kvaliteten merkes lenge etter at prisen er glemt.

Like barn leker best.

Liten tue kan velte stort lass.

Lodotter kan være bevis på at noen har gjort noe morsommere

Lykken står den kjekke bi.

Magen blir mett før øyet.

Man kan ha så mange jern i ilden at den slukner

Mange bekker små gjør en stor å.

Mange får ikke annet ut av rikdommen sin enn frykt for å miste den

Mennesker provoseres ikke - de lar seg provosere.

Mens gresset gror, dør kua.

Morgenstund har gull i munn.

Nød lærer naken kvinne å spinne.

Når det regner på presten, drypper det på klokkeren.

Når du kan litt om EDB og skjønner at du egentlig kan ganske lite,
kan du faktisk en god del.

Når du kopierer en kilde er det tyveri. Når du kopierer to er det forskning

Når katten er borte danser musene på bordet

Når krybben er tom bites hestene.

Når man blir vant til noe er det ikke så merkelig lenger

Når nøden er størst er hjelpen nærmest.

Når problemet overdrives blir løsningen problemet

Ofte finnes det flere sannheter

Pessimisten blir alltid glad når han tar feil.

På kjøretøyet skal storfolk kjennes.

Rom ble ikke bygget på en dag.

Sant vennskap kommer når stillheten mellom to mennesker ikke lenger virker truende.

Seieren er alltid mulig for den som ikke gir opp

Selg ikke skinnet før bjørnen er skutt.

Selv den lengste reise starter med et skritt

Selv en liten stjerne lyser i mørket

Skal du gjøre noe, så må du gjøre det helt - og ikke stykkvis og delt.

Skomaker bli ved din lest.

Smil til verden, og verden ler tilbake

Små gryter har også ører.

Som julekvelden på kjerringa.

Som man reder ligger man.

Som man roper i skogen får man svar.

Stillest vann har dypest grunn.

Tale er sølv, taushet er gull.

Tenking kan være en fin avkobling

Tiden leger alle sår.

Tomme tønner ramler mest.

Tålmodighet er en dyd.

Uten mat og drikke, duger helten ikke

Utvikling er når du liker dagens problemer bedre enn gårsdagens

Vennskap ender ofte med kjærlighet, men kjærlighet ender aldri med vennskap

Vi elsker ikke mennesker fordi de er vakre, men vi syns de er vakre fordi vi elsker dem.

Vær høflig mot alle, vennlig mot mange, familiær med få,
venner med en og uvenner med - ingen.

Øvelse gjør mester.

 

From Ord og Tanker

 

Mayan proverbs
Proverb Resources
Proverbs from around the world